پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
 پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز  | ساعدنیوز
  • Адрес веб-сайта:www.saednews.com
  • IP-адрес сервера:45.156.187.8
  • Описание сайта:پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز: اخبار, آموزش, دانلود سوالات, ادامه تحصیل, نظام وظیفه, کنفرانس ها, علم و فناوری, مجله خانواده, بازار, ویدیو, تبلیغات, موسیقی,

доменное имя:www.saednews.comОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.saednews.comпоток

337

доменное имя:www.saednews.comХорошо или плохо

Слава и богатство. Процветание и богатство Джи

интернет сайт: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزВес

2

интернет сайт: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزIP

45.156.187.8

интернет сайт: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزсодержание

پایگاهخبری‌تحلیلیساعدنیوز.elevation-0{box-shadow:none!important;}.elevation-1{box-shadow:0px2px1px-1pxrgba(0,0,0,0.2),0px1px1px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px3px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-2{box-shadow:0px3px1px-2pxrgba(0,0,0,0.2),0px2px2px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px5px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-3{box-shadow:0px3px3px-2pxrgba(0,0,0,0.2),0px3px4px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px8px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-4{box-shadow:0px2px4px-1pxrgba(0,0,0,0.2),0px4px5px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px10px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-5{box-shadow:0px3px5px-1pxrgba(0,0,0,0.2),0px5px8px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px14px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-6{box-shadow:0px3px5px-1pxrgba(0,0,0,0.2),0px6px10px0pxrgba(0,0,0,0.14),0px1px18px0pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-7{box-shadow:0px4px5px-2pxrgba(0,0,0,0.2),0px7px10px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px2px16px1pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-8{box-shadow:0px5px5px-3pxrgba(0,0,0,0.2),0px8px10px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px3px14px2pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-9{box-shadow:0px5px6px-3pxrgba(0,0,0,0.2),0px9px12px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px3px16px2pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-10{box-shadow:0px6px6px-3pxrgba(0,0,0,0.2),0px10px14px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px4px18px3pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-11{box-shadow:0px6px7px-4pxrgba(0,0,0,0.2),0px11px15px1pxrgba(0,0,0,0.14),0px4px20px3pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.elevation-12{box-shadow:0px7px8px-4pxrgba(0,0,0,0.2),0px12px17px2pxrgba(0,0,0,0.14),0px5px22px4pxrgba(0,0,0,0.12)!important;}.flip-y{transform:scaleY(-1);}.flip-x{transform:scaleX(-1);}.ratio{width:100%!important;position:relative!important;overflow:hidden!important;}.ratio>*{width:100%!important;height:100%!important;left:0!important;top:0!important;position:absolute!important;background-color:#eee;}.ratio>img{object-fit:cover!important;}.ratio>img.contain{object-fit:contain!important;}.overflow-auto{overflow:auto!important;}.overflow-hidden{overflow:hidden!important;}.overflow-visible{overflow:visible!important;}.pointer{cursor:pointer!important;user-select:none;}.text-inherit{color:inherit!important;}.bg-inherit{background-color:inherit!important;}.text-transform-none{text-transform:none!important;}.f-400{font-weight:400!important;}.f-500{font-weight:500!important;}.f-600{font-weight:600!important;}@media(min-width:768px){.f-md-400{font-weight:400!important;}.f-md-500{font-weight:500!important;}.f-md-600{font-weight:600!important;}}.rounded-sides{border-radius:1000px!important;}.rounded-4{border-radius:4px!important;}.rounded-6{border-radius:6px!important;}.rounded-8{border-radius:8px!important;}.rounded-10{border-radius:10px!important;}.border-current{border-color:currentColor!important;}.lh-1{line-height:1!important;}.lh-2,.lh-text{line-height:2!important;}.lh-title{line-height:1.6!important;}.smaller{font-size:60%;}.headline{font-size:24px!important;font-weight:400;}.title{font-size:20px!important;font-weight:500;}.subheading{font-size:16px!important;font-weight:400;}.body-2{font-size:14px!important;font-weight:500;}.body-1{font-size:14px!important;font-weight:400;}.font-2{font-size:13px!important;font-weight:500;}.font-1{font-size:13px!important;font-weight:400;}.caption{font-size:12px!important;font-weight:400;}@media(min-width:768px){.md-headline{font-size:24px!important;font-weight:400;}.md-title{font-size:20px!important;font-weight:500;}.md-subheading{font-size:16px!important;font-weight:400;}.body-md-2{font-size:14px!important;font-weight:500;}.body-md-1{font-size:14px!important;font-weight:400;}.font-md-2{font-size:13px!important;font-weight:500;}.font-md-1{font-size:13px!important;font-weight:400;}.md-caption{font-size:12px!important;font-weight:400;}}.events-none{pointer-events:none!important;}.grow{flex-grow:1!important;}.space-normal{white-space:normal!important;}.nowrap{white-space:nowrap!important;}.pre-wrap{white-space:pre-wrap!important;}.pre-line{white-space:pre-line!important;}.break-word{word-wrap:break-word!important;}.ellipsis{text-overflow:ellipsis!important;}.line-clamp{display:-webkit-box!important;-webkit-box-orient:vertical!important;overflow:hidden!important;}.line-clamp.r-2{-webkit-line-clamp:2!important;}.line-clamp.r-3{-webkit-line-clamp:3!important;}.line-clamp.r-4{-webkit-line-clamp:4!important;}.a-img{color:inherit;text-decoration:none!important;}.a-imgimg{transition:transform0.5sease;}.a-img:hoverimg,.a-img:activeimg,.a-img:focusimg{transition:transform2sease-out;transform:scale(1.2)!important;}.m--1{margin:-4px-4px!important;}.my--1{margin-top:-4px!important;margin-bottom:-4px!important;}.mx--1{margin-left:-4px!important;margin-right:-4px!important;}.mt--1{margin-top:-4px!important;}.mr--1{margin-right:-4px!important;}.mb--1{margin-bottom:-4px!important;}.ml--1{margin-left:-4px!important;}.m--2{margin:-8px-8px!important;}.my--2{margin-top:-8px!important;margin-bottom:-8px!important;}.mx--2{margin-left:-8px!important;margin-right:-8px!important;}.mt--2{margin-top:-8px!important;}.mr--2{margin-right:-8px!important;}.mb--2{margin-bottom:-8px!important;}.ml--2{margin-left:-8px!important;}.m--3{margin:-16px-16px!important;}.my--3{margin-top:-16px!important;margin-bottom:-16px!important;}.mx--3{margin-left:-16px!important;margin-right:-16px!important;}.mt--3{margin-top:-16px!important;}.mr--3{margin-right:-16px!important;}.mb--3{margin-bottom:-16px!important;}.ml--3{margin-left:-16px!important;}@media(min-width:768px){.m-md--1{margin:-4px-4px!important;}.my-md--1{margin-top:-4px!important;margin-bottom:-4px!important;}.mx-md--1{margin-left:-4px!important;margin-right:-4px!important;}.mt-md--1{margin-top:-4px!important;}.mr-md--1{margin-right:-4px!important;}.mb-md--1{margin-bottom:-4px!important;}.ml-md--1{margin-left:-4px!important;}.m-md--2{margin:-8px-8px!important;}.my-md--2{margin-top:-8px!important;margin-bottom:-8px!important;}.mx-md--2{margin-left:-8px!important;margin-right:-8px!important;}.mt-md--2{margin-top:-8px!important;}.mr-md--2{margin-right:-8px!important;}.mb-md--2{margin-bottom:-8px!important;}.ml-md--2{margin-left:-8px!important;}.m-md--3{margin:-16px-16px!important;}.my-md--3{margin-top:-16px!important;margin-bottom:-16px!important;}.mx-md--3{margin-left:-16px!important;margin-right:-16px!important;}.mt-md--3{margin-top:-16px!important;}.mr-md--3{margin-right:-16px!important;}.mb-md--3{margin-bottom:-16px!important;}.ml-md--3{margin-left:-16px!important;}}.mx-w-100{max-width:100%!important;}.mx-w-none{max-width:none!important;}@media(min-width:768px){.w-md-100{width:100%!important;}.w-md-75{width:75%!important;}.w-md-50{width:50%!important;}.w-md-25{width:25%!important;}.w-md-auto{width:auto!important;}}@media(min-width:768px){.h-md-100{height:100%!important;}.h-md-75{height:75%!important;}.h-md-50{height:50%!important;}.h-md-25{height:25%!important;}.h-md-auto{height:auto!important;}}.fixed-if-height{position:fixed!important;}.sticky-if-height{position:sticky!important;}@mediaonlyscreenand(max-height:470px){.fixed-if-height{display:none!important;}.sticky-if-height{display:none!important;}}header,footer,main,article,section,n,aside{display:block;}.col10-1,.col10-2,.col10-3,.col10-4,.col10-5,.col10-6,.col10-7,.col10-8,.col10-9,.col10-10,.col10-sm-1,.col10-sm-2,.col10-sm-3,.col10-sm-4,.col10-sm-5,.col10-sm-6,.col10-sm-7,.col10-sm-8,.col10-sm-9,.col10-sm-10,.col10-md-1,.col10-md-2,.col10-md-3,.col10-md-4,.col10-md-5,.col10-md-6,.col10-md-7,.col10-md-8,.col10-md-9,.col10-md-10,.col10-lg-1,.col10-lg-2,.col10-lg-3,.col10-lg-4,.col10-lg-5,.col10-lg-6,.col10-lg-7,.col10-lg-8,.col10-lg-9,.col10-lg-10,.col10-xl-1,.col10-xl-2,.col10-xl-3,.col10-xl-4,.col10-xl-5,.col10-xl-6,.col10-xl-7,.col10-xl-8,.col10-xl-9,.col10-xl-10{position:relative;width:100%;padding-right:15px;padding-left:15px;}.col10-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-10{flex:00100%;max-width:100%;}@media(min-width:576px){.col10-sm-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-sm-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-sm-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-sm-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-sm-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-sm-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-sm-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-sm-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-sm-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-sm-10{flex:00100%;max-width:100%;}}@media(min-width:768px){.col10-md-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-md-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-md-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-md-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-md-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-md-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-md-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-md-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-md-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-md-10{flex:00100%;max-width:100%;}}@media(min-width:992px){.col10-lg-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-lg-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-lg-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-lg-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-lg-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-lg-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-lg-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-lg-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-lg-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-lg-10{flex:00100%;max-width:100%;}}@media(min-width:1200px){.col10-xl-1{flex:0010%;max-width:10%;}.col10-xl-2{flex:0020%;max-width:20%;}.col10-xl-3{flex:0030%;max-width:30%;}.col10-xl-4{flex:0040%;max-width:40%;}.col10-xl-5{flex:0050%;max-width:50%;}.col10-xl-6{flex:0060%;max-width:60%;}.col10-xl-7{flex:0070%;max-width:70%;}.col10-xl-8{flex:0080%;max-width:80%;}.col10-xl-9{flex:0090%;max-width:90%;}.col10-xl-10{flex:00100%;max-width:100%;}}.white--text{color:white!important;}.white{background-color:white!important;}.transparent{background-color:rgba(0,0,0,0)!important;}.black--text{color:black!important;}.black{background-color:black!important;}@keyframesrtPulse{50%{opacity:.5;}}.animate-pulse{animation:rtPulse1.5scubic-bezier(0.4,0,0.6,1)infinite;}.rt-better-drop-container{position:static!important;}@font-face{font-family:default-font-fa-number;src:url('/res-ac/fonts/default_fa_numbers.woff?a')format('woff');}@font-face{font-family:c8tS02dAx5;src:url('/res-ac/fonts/default_fa_numbers.woff?a')format('woff');}body{font-family:default-font-fa-number;}.fit-content{width:-webkit-fit-content!important;width:-moz-fit-content!important;width:fit-content!important;}@media(max-width:575.98px){.min-max-width-sm_-100{min-width:100%!important;max-width:100%!important;}.mw-sm_-100{max-width:100%!important;}.w-sm_-100{width:100%!important;}.font-size-sm_-4{font-size:1.2rem!important;}}.nbar-transition{transition:transform0.2sease!important;}@media(max-width:575.98px){.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{top:0!important;}}.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{transform:translateY(-101%)!important;}@media(max-width:575.98px){.auto-fixed-top.fixed-top.top--nbar{transform:translateY(calc(4.3rem-101%))!important;}}a{text-decoration:none!important;}.toggle-range-button{border-radius:0;width:32%;text-align:center;cursor:pointer;background-color:#fff9da;color:#444;padding:10px0;margin:0;border:none;}.toggle-range-button:hover{color:red;}.toggle-range-button.active-b{background-color:#ffec44;box-shadow:none;color:#0a0a0a;}.d-flex-unimportant{display:flex;}::-moz-selection{background:#ffc107;color:#fff;}::selection{background:#ffc107;color:#fff;}.sticky-top{top:0rem;position:sticky;}.inner-divs-relativediv{position:relative;}.header-banner{width:468px!important;position:a پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزbsolute!important;bottom:1.5rem!important;left:0!important;right:0!important;margin:auto!important;}@media(max-width:767px){.header-banner{position:relative!important;transform:none!important;width:100%!important;margin:4px0!important;border-radius:0!important;bottom:0!important;}}.white-placeholder:-ms-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-ms-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-moz-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.white-placeholder::-webkit-input-placeholder{color:#fff!important;opacity:1!important;}.op-click{transition:opacity0.2s!important;opacity:1!important;}.op-click:active{transition:none!important;opacity:0.4!important;}.container-fluid{max-width:84rem;}.bg-grey{background-color:#f8f8f8!important;}.bg-light-orange{background-color:rgba(255,180,5,0.1)!important;}.text-body-activeimg{transition:transform0.2sease;}.text-body-active:hoverimg,.text-body-active:activeimg,.text-body-active:focusimg{transform:scale(1.1);}.text-body-active{color:#!important;}.text-body-active:hover,.text-body-active:active,.text-body-active:focus{color:#007bff!important;}.dark-theme{background-color:#0c0e11!important;}.dark-theme.text-body-active,.dark-theme.text-body{color:white!important;}.dark-theme.text-body-active:hover,.dark-theme.text-body-active:active,.dark-theme.text-body-active:focus{color:#6cb3ff!important;}@media(max-width:767px){.max-height-sm_-none{max-height:none!important;}}.ratio{width:100%!important;position:relative!important;overflow:hidden!important;}.ratio>img{width:100%!important;height:100%!important;left:0!important;top:0!important;position:absolute!important;object-fit:cover!important;background-color:#ccc!important;}.ratio>img.contain{object-fit:contain!important;}.ratio>img.bg-transparent{background-color:transparent!important;}@media(min-width:992px){.side-col-lg{width:10rem;}}@media(max-width:768px){.side-col{width:100%;order:13;}}@media(min-width:768px){.small-md{font-size:80%;}}.siema>.siema-slide:not(:first-child){display:none!important;}.siemaa*{pointer-events:none!important;}.sti-pos-cn{pointer-events:none;}.sti-pos-cna,.sti-pos-cnbutton{pointer-events:auto;}@media(min-width:768px){.sti-pos-cn{transition:none!important;}}.twfdjshjkj{border-radius:5px;overflow:hidden;cursor:pointer;transition:allease-in-out0.5s;}.jhhah-disable{opacity:0.5;}.jhhah-enable{opacity:1;}.dfjfj{width:70%;height:1px;background-color:white;opacity:0.5;}.fdtgbhb{width:100%;height:100%;position:absolute;padding:10px;}.fjsdfhjh{box-shadow:0px0px40px5pxblack;border:1pxsolidwhite;width:100%;height:100%;border-radius:5px;}.yhdishd{font-size:14px;width:100%;text-decoration:none!important;color:white;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,0.5);}@media(min-width:450px){.fdtgbhb{padding:20px;}}.dsifkdkd{border-bottom:1pxsolid#cccccc;width:90%;}.news-headline-index-num{padding:00.8rem;font-size:1.6rem;font-weight:bold;color:#bbb;}@media(max-width:991.98px){.max-height-md_-none{max-height:none!important;}}@media(min-width:768px){.border-md-none{border:none!important;}}.active>.bold-if-active{font-weight:bold;}.sub-n-link.active{border-color:#ffb405#ffb405white!important;border-top-width:3px!important;}.tytrytrytr{width:30%;color:black;cursor:pointer;display:flex;justify-content:center;align-items:center;font-size:12px;transition:allease-in-out0.25s;}@media(min-width:768px)and(max-width:991.98px){.ujhjdshfh{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;flex-direction:row;}.uyehuhue{width:33%;display:block!important;opacity:1!important;}.uyyrejhf{background-color:#fff;border-color:#dee2e6#dee2e6#fff;}}.yn-content-placeholder:not(:first-child:last-child){display:none!important;}.-the-link-{width:100vw;max-width:400px;overflow:hidden!important;position:relative!important;}window.$isStandalone=function(){returnnigator.standalone||window.matchMedia('(display-mode:standalone)').matches;};window['auth-id']=localStore.getItem('auth-id')||'';(function(){//changethistoforceallclientstoresettheirdevicetoken;varprefix="v2-";window.$genDeviceToken=function(){varwinCrypto=window.crypto||window.msCrypto;if(!winCrypto){console.warn("!!!cryptonotsupported!!!");return(prefix+String(Math.random()).slice(2)+String(Math.random()).slice(2));}vararr=newUint32Array(4);winCrypto.getRandomValues(arr);returnprefix+Array.prototype.join.call(arr,"");};vardeviceToken;try{deviceToken=localStore.getItem("device-token");}catch(e){}if(deviceToken&&deviceToken.indexOf(prefix)!==0){deviceToken=undefined;try{localStore.removeItem("device-token");}catch(e){}}if(!deviceToken){deviceToken=$genDeviceToken();try{localStore.setItem("device-token",deviceToken);}catch(e){}}window.$deviceToken=deviceToken;})();(function(){varkey='lf',tsKey='lf-ts';if(location.search){varregex=/[?&]lf=([^&?#=]+)/varmatch=location.search.match(regex);match=match&&match[1];if(match){window['linked-from پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوز']=match;localStore.setItem(key,match);localStore.setItem(tsKey,Date.now());if(window.history){varsearchLeft=location.search.replace(regex,'');searchLeft=searchLeft.replace(/^&/,'?');history.replaceState(Object.assign({},history.state),,location.pathname+searchLeft+location.hash);}}}if(!window['linked-from']){varprev=localStore.getItem(key);if(prev){varprevTime=Number(localStore.getItem(tsKey))||0;if(prevTime+12*3600*1000>Date.now()){window['linked-from']=prev}else{localStore.removeItem(key);localStore.removeItem(tsKey);}}}if(!window['linked-from']){window['linked-from']='none';}})();window.dataLayer=window.dataLayer||[];window._pv_gt=function(){dataLayer.push(arguments);};_pv_gt('js',newDate());_pv_gt('set',{custom_map:{dimension1:'_display_mode',dimension2:'_device_token',dimension3:'_auth_id',dimension4:'_web_app_version',dimension5:'_post_category',dimension6:'_linked_from',dimension7:'_post_author',},});_pv_gt('config','UA-4-3',{send_pe_view:false});window.$gt=function(){var_argsRef=arguments;setTimeout(function(){varargs=newArray(_argsRef.length);for(vari=0;ivarcKey='HsgYXN4tgZ0';window.$id=localStore.getItem(cKey);if(!$id)localStore.setItem(cKey,$id=Date.now()+Math.random().toString(32));varstKey='MbMyfkD70b';axios.defaults.baseURL='saednews.com';varalertDiv,alertPromise;varqueueList=[],queueInProgress=false,processQueue=function(){if(queueInProgress)return;varsend=queueList.shift();if(!send)return;queueInProgress=true;send().finally(function(){queueInProgress=false;processQueue();});};window.$sendCatch=function(error){if(!error||error.$key==='visit')return;varmesse;if(error.$isLimitError)messe='قبلاانجامشده!';elsetry{for(constkeyinerror.response.data.errors){messe=error.response.data.errors[key][0];break;}}catch(error){}$alert(messe||'درخواستشماانجامنشد!لطفامجدداتلاشنمایید',{style:{color:'#f'}});console.warn(error);};window.$send=function(model,id,key,value,oncePerHours){varresolve,reject,promise=newPromise(function(rs,rj){resolve=rs;reject=rj;});varsend=function(){if(!key){reject('keyisempty');returnPromise.resolve();}if(oncePerHours===undefined)oncePerHours=24;if(value===undefined)value=1;variKey=id+'_'+key;varjson;try{json=JSON.parse(localStore.getItem(stKey)||'{}');if(json!==Object(json))json={};}catch(error){json={};}if(!Array.isArray(json[model]))json[model]=[];varcanSend;try{varprev=json[model].find(function(item){returnitem&&item[iKey];});canSend=!prev||Date.now()-prev[iKey]>+oncePerHours*;}catch(error){canSend=true;}if(!canSend){reject({$isLimitError:true,$key:key,$value:value});returnPromise.resolve();}returnaxios.post('/common/'+model+'/'+id,{[key]:value,client:$id}).then(function(resp){try{varindex=json[model].findIndex(function(item){returnitem&&item[iKey];});if(index===-1)json[model].push({[iKey]:Date.now()});elsejson[model][index][iKey]=Date.now();if(json[model].length>400){json[model].sort(function(a,b){for(varkina){a=a[k];}for(varkinb){b=b[k];}if(a>b)return-1;if(b>a)return1;return0;});json[model].length=400;}localStore.setItem(stKey,JSON.stringify(json));}catch(error){console.warn(error);}resolve(resp);}).catch(function(error){if(!error)reject('errorisempty');else{error.$key=key;error.$value=value;reject(error);}});};queueList.push(send);setTimeout(processQueue);returnpromise;};window.addEventListener('hashchange',function(event){if(event.newURL&&event.newURL.indexOf('#')>-1){vartimeout,fn=function(){if(timeout)clearTimeout(timeout);timeout=setTimeout(function(){$('.auto-fixed-top').addClass('top--nbar');if(window.history)history.replaceState(null,,location.pathname+location.search);window.removeEventListener('scroll',fn,false);timeout=undefined;},100);};window.addEventListener('scroll',fn,false);fn();}},false);varstyEl=document.getElementById('scroll-behior-auto');vardecodedHash=decodeURIComponent(location.hash);if(decodedHash){vartarget=decodedHash.indexOf('#click:')===0?decodeURIComponent(decodedHash.replace('#click:','')):undefined;window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){setTimeout(function(){window.history&&history.replaceState(null,,location.pathname+location.search);},50);setTimeout(function(){styEl.parentNode.removeChild(styEl);},60);if(target=target&&document.querySelector(target)){target.click();target.scrollIntoView({block:'center'});}});}elsestyEl.parentNode.removeChild(styEl);varsubmitNoForms=false;varalertWorkingClass='alertmy-3alert-info';varLANGworkingOnYourRequest='درحالانجام...';varLANGerror='خطا!';varfixedPostGroups=[/**/[/**/],/**/[/**/],/**/];if(fixedPostGroups[0].length){varsetupStickyAds=function(){if(window.scrollY0;i--){varj=Math.floor(Math.random()*(i+1));vartemp=array[i];array[i]=array[j];array[j]=temp;}}varenableStickyAds=function(posts,containerId,delay){setTimeout(function(){shuffleArray(posts);varindex=Math.trunc(Math.random()*posts.length);varrscrInterval;varctaBlinkInterval;varfn=function(){if(document.hidden)return;clearInterval(ctaBlinkInterval);varel=document.getElementById(containerId);if(!el)returnclearInterval(rscrInterval);el=$(el);varpostItem=posts[index];varallStickyItems=el.find('.-the-link-');varstikcyPostItem=allStickyItems.get(Math.trunc(Math.random()*allStickyItems.length));stikcyPostItem=$(stikcyPostItem);el.css({transform:'translateX(100%)'});/*aftertransition*/setTimeout(function(){allStickyItems.removeClass('d-flex');allStickyItems.addClass('d-none');stikcyPostItem.toggleClass('d-noned-flex');},300);setTimeout(function(){stikcyPostItem.attr('href',postItem.link);stikcyPostItem.find('.-the-ime-').attr('src',postItem.cover);stikcyPostItem.find('.-the-text-').text(postItem.text);stikcyPostItem.find('.-the-cta-').text(postItem.cta);el.css({transform:'translateX(0)'});varctaBtn=stikcyPostItem.find('.-the-cta-btn-');if(ctaBtn.length){/*DISABLED*/ctaBtn.remove();/*ctaBlinkInterval=setInterval(function(){ctaBtn.toggleClass('btn-primarybtn-warning');},500);*/}},2000);index++;if(index>=posts.length)index=0;};rscrInterval=setInterval(fn,);fn();},delay);};enableStickyAds(fixedPostGroups[0],'sticky-pos-cn',1000);//commentedtodisablecn2//if(fixedPostGroups[1].length){//enableStickyAds(fixedPostGroups[1],'sticky-pos-cn2',3000);//}//setInterval(function(){//if(document.hidden){return;}//varel=document.getElementById('sticky-pos-cn');//if(!el){return;}//varel2=document.getElementById('sticky-pos-cn2');//if(!el2){return;}//el2.style.bottom=(el.offsetHeight+2)+'px';//},700);};window.addEventListener('scroll',setupStickyAds,false);}functioncloseStickyT(containerId){varel=document.getElementById(containerId);if(!el)return;$(el).remove();}varfadeItemsSetup=function(){varparents=document.querySelectorAll('.fade-items');for(vari=0;i1){varindex=1;setInterval(function(){if(document.hidden)return;for(varj=0;j=items.length)index=0;},6000);}}};fadeItemsSetup();$(function(){varauto_n=$('.auto-fixed-top');varauto_n_top_offset=auto_n.closest('header').height();//varauto_n_replace=$('.auto-n-replace');varfadeOnPeTop=$('.fade-on-pe-top');varj_doc=$(document);varlastScrollTop=0;varnbarIsFixed=false;$(window).scroll(function(event){varscrollTop=j_doc.scrollTop();if(Math.abs(scrollTop-lastScrollTop)>50){if(scrollTop>lastScrollTop){auto_n.addClass('top--nbar');}else{auto_n.removeClass('top--nbar');}lastScrollTop=scrollTop;}if(scrollTop>auto_n_top_offset){if(!nbarIsFixed){nbarIsFixed=true;auto_n.addClass('fixed-top');if(scrollTop-auto_n_top_offset(function(){now=newDate();varhead=document.getElementsByTName('head')[0];varscript=document.createElement('script');script.async=true;script.type='text/jascript';varscript_address='cdn.yektanet.com/template/bnrs/yn_bnr.min.js';script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();head.appendChild(script);})();Siema.prototype.addPination=function(){vardiv=document.createElement('div');div.style.cssText='display:flex;justify-content:center;width:100%;padding:5px';div.className='siema-pination';varcurrent=this.currentSlide;var_this=this;this.innerElements.forEach(function(el,i){varbtn=document.createElement('span');btn.style.cssText='cursor:pointer;display:inline-flex;min-width:10px;min-height:10px;border-radius:50%;margin:5px;';if(i===current)btn.style.backgroundColor='#ffb405';elsebtn.style.backgroundColor='#ccc';btn.addEventListener('click',function(){_this.goTo(i);});div.appendChild(btn);});this.selector.appendChild(div);};functioninitSiema(selector,time,pinate){varsiemaInterval,siemaCallback,siema;siemaCallback=function(){if(pinate&&siema){varcurrent=siema.currentSlide;varbtns=siema.selector.querySelectorAll('.siema-pinationspan');btns.forEach(function(btn,i){if(i===current)btn.style.backgroundColor='#ffb405';elsebtn.style.backgroundColor='#ccc';});}if(siemaInterval){clearInterval(siemaInterval);}siemaInterval=setInterval(function(){if(document.hidden||!siema)return;varlast=true;siema.next(1,function(){last=false;});setTimeout(function(){if(last)siema.goTo(0);},10);},time);};siema=newSiema({selector:selector,perPe:1,drgable:true,rtl:true,onInit:siemaCallback,onChange:siemaCallback,});if(pinate){siema.addPination();}/*partofnextslidevisible-workaround:*/varslide=document.querySelector(selector+'.siema-slide');if(slide)document.querySelector(selector).style.maxWidth=slide.clientWidth+'px';}(function(){varstyle=document.createElement('style');style.innerHTML='.siema-1.ratio>img.blur-scale-cover-ime{filter:blur(10px)!important;transform:scale(1.5)!important;object-fit:cover!important;}';document.head.appendChild(style);document.querySelectorAll('.siema-1.ratio>img.contain.bg-transparent:first-child:last-child').forEach(function(img){varblurImg=img.cloneNode();blurImg.className='blur-scale-cover-ime';img.parentElement.insertBefore(blurImg,img);});})();functioninitSeveralItemSiema(selector,time,pinate,perPe,isGallery,autoHeight){varsiemaInterval,siemaCallback,siema;siemaCallback=function(){if(autoHeight){this.selector.style.maxHeight=this.innerElements[this.currentSlide].scrollHeight+'px';}if(pinate&&siema){varcurrent=siema.currentSlide;varbtns=siema.selector.querySelectorAll('.siema-pinationspan');btns.forEach(function(btn,i){if(i===current){btn.style.backgroundColor='#ffb405';}else{btn.style.backgroundColor='#ccc';}});}if(siemaInterval){clearInterval(siemaInterval);}siemaInterval=setInterval(function(){if(document.hidden||!siema)return;varlast=true;siema.next(1,function(){last=false;});setTimeout(function(){if(last)siema.goTo(0);},10);},time);if(siema&&isGallery){varsc=siema.currentSlide;varddd=document.getElementsByClassName("twfdjshjkj")[sc]//$("#kjashdfas").html($(ddd).attr("data-title"))$(".twfdjshjkj").each(function(){ $(this).removeClass("jhhah-enable"); });varttt=document.getElementsByClassName("twfdjshjkj")[sc]$(ttt).addClass("jhhah-enable");//$("#kjashdfas").html($(ddd).attr("data-title"))}};siema=newSiema({selector:selector,perPe:perPe,drgable:true,rtl:true,onInit:siemaCallback,onChange:siemaCallback,});if(pinate){siema.addPination();}varslide=document.querySelector(selector+'.siema-slide');varbtns=siema.selector.querySelectorAll('.siema-pinationspan');btns.forEach(function(btn,i){if(i>btns.length-perPe){btn.style.display="none";}});returnsiema;}(function(){varwidth=Math.max(document.documentElement.clientWidth,window.innerWidth||0);perPe=1;if(width>=992)perPe=4;elseif(width>=768)perPe=3;elseif(width>=450)perPe=2;varmainSlider=initSeveralItemSiema('.siema-1',5000,false,1,true,true);$('.twfdjshjkj').on('click',function(){$(".twfdjshjkj").each(function(){ $(this).removeClass("jhhah-enable"); });$(this).addClass("jhhah-enable");mainSlider.goTo($(this).attr("data-slide"));//$("#kjashdfas").html($(this).attr("data-title"));});})();(function(){if(window.matchMedia('(max-width:575.98px)').matches){varhAd=document.getElementById('rt-header-ad-container');hAd.classList.remove('position-relative','d-none');hAd.style.cssText='position:fixed;top:-4px;left:0;right:0;z-index:1999;';varcloseBtn=document.createElement('button');closeBtn.addEventListener('click',function(){hAd.remove();});closeBtn.className='btn'closeBtn.style.cssText='position:absolute;z-index:1000;left:0px;top:calc(100%-4px);background:rgba(0,0,0,0.5);margin:0px;padding:0.05rem0.3rem0;line-height:.65;color:white;font-size:1.75rem;font-family:monospace;border-radius:0;'closeBtn.innerHTML='×';hAd.appendChild(closeBtn);}})();(function(){varlink=document.createElement('link');link.href="saednews.com/r پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزes-ac/material-design-webfont/css/materialdesignicons.min.css?v=2.8.94";link.rel="stylesheet";document.head.appendChild(link);})();

Сайт: پایگاه خبری‌تحلیلی ساعدنیوز | ساعدنیوزОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт